Herhaling Eerste Hulp Bij Ongelukken

Om uw kennis bij te houden is het van belang dat u herhalingslessen volgt, zo blijft uw diploma / certificaat geldig.

Een goede manier om uw EHBO-diploma geldig te houden is het volgen van 6 tot 8 herhalingslessen per seizoen, hiervan dient minimaal 1 les reanimatie+AED te zijn.

Ons advies is om zoveel mogelijk verschillende elementen van de herhalingslessen te bezoeken, zo blijft je kennis breed. Een overzicht van de elementen vindt u onderaan deze pagina.
De herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen zit verweven in onze reguliere herhalingslessen.

Als u voor onze EHBO-vereniging één van onze EHBO-posten een dagdeel bemenst bij een evenement, dan mag u dit ook inzetten als een herhalingsles (maximaal 2 keer per seizoen).

Voor deelname aan een herhalingsles is het van belang dat u in het bezit bent van een geldig diploma / certificaat.
Bent u geen lid van onze vereniging, dan zijn hier kosten aan verbonden. 

Overzicht verschillende lessen:

Les 1: Ademhaling
Les 2: Circulatie
Les 3: Wonden
Les 4: Letsels
Les 5: Ziekteklachten
Les 6: AED
Disclaimer